Online kurz

Tento online kurz vás zve k tomu, abyste jako pracovníci s mládeží prozkoumali rozsah své vlastní NQ a zamysleli se nad svým propojením s přírodou. Kurz se skládá z pěti částí, na konci každé z nich najdete otázky k zamyšlení. Některé úkoly můžete přeskočit nebo je udělat ve svém vlastním pořadí, nemusíte se řídit naší logikou. Vytvořte si vlastní vzdělávací cestu a užijte si ji!

Doporučujeme, abyste si před zahájením kurzu nejprve pročetli publikaci. Přírodní inteligence v práci s mládeží: teoretický a praktický rámec , která poskytuje komplexní přehled teoretických a praktických základů konceptu NQ. Tyto základy jsou podrobněji popsány v příručkách Theoretical Framework  a Příroda jako učitelka v práci s mládeží.  Všechny materiály naleznete na této webové stránce.

Také nabízíme možnost zahájit tento kurz testem, abyste vyzkoušeli, jak si vytvořit vlastní profil přírodní inteligence. Můžete využít papírovou verzi testu NQ36.

Tento online kurz vás zve k tomu, abyste jako pracovníci s mládeží prozkoumali rozsah své vlastní NQ a zamysleli se nad svým propojením s přírodou. Kurz se skládá z pěti částí, na konci každé z nich najdete otázky k zamyšlení. Některé úkoly můžete přeskočit nebo je udělat ve svém vlastním pořadí, nemusíte se řídit naší logikou. Vytvořte si vlastní vzdělávací cestu a užijte si ji!

Doporučujeme, abyste si před zahájením kurzu nejprve pročetli publikaci. Přírodní inteligence v práci s mládeží: teoretický a praktický rámec , která poskytuje komplexní přehled teoretických a praktických základů konceptu NQ. Tyto základy jsou podrobněji popsány v příručkách Theoretical Framework  a Příroda jako učitelka v práci s mládeží.  Všechny materiály naleznete na této webové stránce.

Také nabízíme možnost zahájit tento kurz testem, abyste vyzkoušeli, jak si vytvořit vlastní profil přírodní inteligence. Můžete využít papírovou verzi testu NQ36.

1. ÚVOD

2. DIMENZE

Přírodní inteligence zahrnuje čtyři dimenze: poznání, emoce, spiritualita a jednání. Každá dimenze zahrnuje tři kvality neboli „kompetence“. Tyto kompetence jsou popsány v modelu níže.

Poznání

 • Gramotnost: znalosti o přírodě a přírodních procesech
 • Zvídavost: pozitivní ekocentrický vztah k přírodě, respekt k přírodě
 • Outdoorové dovednosti praktické znalosti a dovednosti pro pobyt venku

Emoce

 • Propojení: schopnost napojit se na přírodu a pečovat o ni, identifikovat se jako součást přírody
 • Ztělesnění: ocenění přímého smyslového kontaktu s přírodou i za nepříznivých podmínek
 • Otevřenost mít otevřenou mysl, ocenit všechny aspekty přírody, dokonce i věci, které mohou ostatní považovat za děsivé nebo nechutné

Spiritualita

 • Transcendence: uvědomění, že přírodní svět, který nás obklopuje, je živý, oduševnělý a propojený
 • Všímavost: vnímání přírody všemi smysly, vědomá smyslová zkušenost s přírodou
 • Autenticita: schopnost být pravdivý sám k sobě, být autentickým člověkem, který se řídí svými vnitřními principy

Jednání

 • Zdraví: schopnost využívat přírodu k seberegulaci vlastního zdraví a pohody
 • Angažovanost: podnikat kroky k tomu, aby byla planeta zelenější a udržitelnější
 • Socializace: radost z trávení času s přáteli v přírodě a využití společného zájmu o přírodu k posílení vztahů s vrstevníky

nature to strengthen connections with peers

Does the person with a high nature intelligence that you had in mind fit with the four dimensions and its competencies?

Do you agree with the model? Are there any competencies missing? If so, which one(s) would you like to add?

Is there any competency that seems odd or misplaced to you? Why?

3. PŘÍBĚHY

Pro prohloubení pochopení dimenzí přírodní inteligence nabízíme k poslechu čtyři příběhy. Pokud je to možné, poslechněte si je se zavřenýma očima nebo během času v přírodě. Po každém příběhu vás zveme k zamyšlení nad několika otázkami. Můžete si také přečíst přepis příběhů v tomto PDF

Jakých dimenze a kompetencí NQ jste si v tomto příběhu všimli?

Jaké je pro vás poselství příběhu?

Máte nebo víte o podobné zkušenosti? Jak byly dimenze NQ přítomny ve vaší zkušenosti?

Jak byste se v této situaci cítili?

Jakých dimenze a kompetencí NQ jste si v tomto příběhu všimli?

Jaké je pro vás poselství příběhu?

Máte nebo víte o podobné zkušenosti? Jak byly dimenze NQ přítomny ve vaší zkušenosti?

Jak byste se v této situaci cítili?

Jakých dimenze a kompetencí NQ jste si v tomto příběhu všimli?

Jaké je pro vás poselství příběhu?

Máte nebo víte o podobné zkušenosti? Jak byly dimenze NQ přítomny ve vaší zkušenosti?

Jak byste se v této situaci cítili?

Jakých dimenze a kompetencí NQ jste si v tomto příběhu všimli?

Jaké je pro vás poselství příběhu?

Sdílíte Gretiny obavy o planetu a klima?

Máte pocit, že se chováte udržitelně?

4. CVIČENÍ

WVybrali jsme pro vás několik cvičení, která vám mohou pomoci posílit vaše NQ kompetence v doménách dle vašeho výběru. Z těchto cvičení si můžete vybrat. Můžete je udělat všechny najednou nebo si je rozložit do několika dní. Důležité je, abyste každé z nich reflektovali.

Vyjděte si do přírody na pěkné místo a najděte kámen. Stravte s kamenem celý den: ukažte ho přátelům, vezměte ho na procházku, navštivte galerii, dejte si společné jídlo, podívejte se na film, umyjte ho, spěte vedle něj. Interagujte s kamenem po celý den, učte se o něm: dotýkejte se ho, přivoňte si k němu, sledujte jej, mluvte s ním. Můžete se zeptat na otázky jako: „Odkud jsi?“, „Proč jsi tady?“, „Kolik je ti let?“, „Co potřebuješ?“ atd. Poslechněte si jeho odpovědi. Druhý den jej vraťte na původní místo, kde jste jej našli.

Otázky k zamyšlení:

Jak jste se během aktivity a po ní cítili? Bylo těžké kámen vrátit? Co pro vás kámen představoval? Jak na vás nyní působí místo, kde kámen žije?

Jděte do lesa nebo jiné oblasti se stromy. Projděte se a vyberte si strom. Vyberte si list pod tímto stromem a vezměte si ho s sebou. Pokračujte v procházce lesem a vyberte si jiný strom. Umístěte list z prvního stromu pod nový strom a vezměte si list z tohoto nového stromu. Vyberte si jiný strom a opakujte totéž, kolikrát chcete. Na konci umístěte list z posledního stromu, který jste navštívili, pod strom, u kterého jste začínali.

Otázky k zamyšlení:

Jaký to byl pocit? Co pro vás toto cvičení představovalo?

Vzpomeňte si na jednu osobu, která vás inspirovala k lásce a objevování přírody

Otázky k zamyšlení:

Byl někdo, kdo vás inspiroval? Pokud ano, byl to někdo z vaší rodiny, rodič nebo prarodič, bratr nebo sestra, synovec nebo neteř, kdo vás bral do přírody? Nebo to byla veřejná osoba, jako Greta Thunberg?

Víte, čím konkrétně  jste se inspirovali? Byla to akce, perspektiva nebo něco jiného?

Pokud si nemůžete vzpomenout na nikoho, kdo vás inspiroval, zamyslete se co můžete udělat vy, abyste inspirovali ostatní lidi k propojování s přírodou.

Najděte v blízkosti svého bydliště zvíře, které jste ještě neviděli nebo které nevidíte moc často. Vygooglete si ho a objevte jeho superschopnosti.

Otázky k zamyšlení:

Jaká je funkce tohoto zvířete v přírodě? Jaký máte z tohoto zvíře pocit? Čím přispívá v ekosystému, kde žije? Víte, kolik zvířat žije ve vašem okolí?

Vzpomeňte si na svůj poslední nákup. Podívejte se, kolik položek ve vaší tašce bylo zabaleno v plastu.

Otázky k zamyšlení:

Dokážete spočítat procento položek s plastem oproti těm bez? Bylo zjištění šokující? Máte alternativu k nákupu zboží bez plastového obalu?

Jděte na jakékoli pestré přírodní místo, které se vám líbí, a přineste si s sebou prázdný fotorámeček. Vyberte místo, ze kterého můžete přehlédnout velkou část krajiny. Pokuste se zachytit krajinu pomocí rámu, který jste si přinesli. Otočte jej nebo jej nastavte blízko nebo daleko, jak si přejete. Najděte kousek krajiny v rámečku, který se vám nejvíce líbí.

Otázky k zamyšlení:

Zamyslete se, proč se vám tak líbí. Díky kterým aspektům?

Připomíná vám obrázek něco?

Co máte chuť dělat, když vidíte a pomýšlíte na tento kus krajiny?

ou see and think of this piece of landscape?

Vydejte se na pestré přírodní místo, kde jsou bzukot a zvuky městského života pouze na pozadí. Zavřete oči a poslouchejte zvuky a ticho po dobu alespoň dvou minut. Pokuste se rozpoznat různé zvuky.

Otázky k zamyšlení:

Slyšíte nějaké ptáky? Možná nějaký hmyz? Šumění větru mezi rostlinami? Kolik různých zvuků zde slyšíte? Pokud chcete, nakreslete symbol, který představuje každý zvuk, který jste slyšeli. Vzpomenete si, kdy jste naposledy slyšeli ticho? Kde to bylo? Za jakých okolností?

Připravte si následující:

 • Misku, dostatečně velkou, abyste do ní mohli strčit ruce.
 • Šálek písku nebo zeminy.
 • Svíčku (nejlépe takovou, která plave na vodě).
 • Šálek vody

Postupně umístěte jeden element po druhém do misky. První element, který vložíte, je voda. Stačí ji nalít do misky a pozorovat pohyb tekutiny. Máčíte si mírně ruce? Je horko, je zima?

Po chvíli vložte do stejné misky písek nebo zeminu. Zkuste se zaměřit na zrnka, která spočívají na dně, a na ta, která plavou na hladině vody a klesají pomaleji.

Nakonec umístěte do středu misky svíčku, zapalte ji a několik okamžiků pozorujte oheň. Zaměřte se na jeho teplo a jeho tvar.

Poslední věc, kterou do misky přidáte, je vzduch. Před foukáním zavřete oči a zkuste znovu prožít pocity, které ve vás vyvolává interakce s vodou, ohněm a zemí. Poté rituál dokončete sfouknutím plamene.

Dejte si ještě chvilku, abyste rituál procítili.

Otázky k zamyšlení:

Jak jste se při cvičení cítil?

Co pro vás jednotlivé elementy představovaly?

Jaké to bylo přidávat elementy jeden po druhém?

Jaké nové poznatky o přírodě a sobě jste získali?

 

 

5. UZAVŘENÍ

Došli jste až na konec online kurzu.

Jaké poznatky jste získali o (své) přírodní inteligenci?

Jaký byl pro vás průběh učení?

Jak užitečná pro vás byla cvičení?

Jak užitečná je pro vás NQ?

Jaký je váš další krok ke zlepšení NQ?

Které chování nebo postoje byste mohli změnit?

Co vám ještě vrtá hlavou?

Moc děkujeme za účast na tomto kurzu. V případě, že se chcete zúčastnit některého z pobytových kurzů, pořádaných partnery tohoto projektu, kontaktujte je prosím zde.

Nizozemsko: Nadace Anatta

Itálie: Kamaleonte

Česko: Natural Spirit

Nizozemsko: IVN

Slovinsko: Ambitia Institute