Blog 13 februari 2023

IVN Nationale NQ test voor school kinderen

Onze partner IVN, instituut voor Natuureducatie, zet zich met het landelijke programma ‘De Natuurrijke School’ in om alle kinderen te verbinden met de natuur. Als onderdeel van dit programma organiseert IVN een landelijke campagne om de Natuurintelligentie van Nederlandse scholieren te testen. Voor deze campagne hebben we een nieuwe versie van de NQ-zelftest ontwikkeld die geschikt is voor scholieren van 11/12 jaar in groep 8 in het Nederlandse schoolsysteem. Deze aangepaste versie is getest door 144 kinderen op een pilotschool.

Pilot test

De kinderen van de pilotschool vulden een mooi geïllustreerd werkboekje in met kindvriendelijke vragen over hun natuurverbinding. In het boekje stonden ook vragen over de natuur in en rond de school. Uit evaluaties van de leerkrachten bleek dat kinderen de test over het algemeen leuk vonden en dat het ze aan het denken zette over hun relatie met de natuur. Leerkrachten gaven ook nuttige suggesties om de toets te verbeteren.

Dromen en doen

De NQ-kind test van IVN omvat twee brede domeinen van natuurgerichte competenties. Het eerste domein, ‘dromen’ genaamd, bestaat uit emotionele en spirituele competenties om jezelf met hart en ziel te verbinden met de natuur. Het tweede domein, dat we ‘doen’ hebben genoemd, verwijst naar cognitieve en actie competenties om jezelf met je hoofd en lichaam te verbinden met de natuur. Op basis van deze twee dimensies en competenties kunnen vier typen kinderen met verschillende NQ-profielen worden onderscheiden:

Doe mee!

Ben jij een leerkracht van groep 8? Je kunt je nu met jouw klas aanmelden voor de test op www.ivn.nl/aanbod/de-natuurrijke-school/hoe-natuurintelligent-is-jouw-groep-8/. Je kunt kiezen tussen de pen-en-papierversie van de test (zolang de voorraad strekt) of een digitale versie. Als leerkracht wordt je ook gevraagd om zelf de volwassen versie van de NQ-test te doen, zodat we kunnen zien of de Natuurintelligentie van leerkrachten van invloed is op de natuurintelligentie van kinderen. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de IVN Week van de Natuur in juni 2023.